Az orvosi vény, recept alaki kellékei

Recept

Az orvosi vény közismertebb nevén az orvosi recept  gyógyszerek és  gyógyászati segédeszközök felírására szolgál az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződésben álló orvosok számára.

A recept alaki kellékei nagyon fontosak, ezek nélkül a gyógyszer nem adható ki társadalombiztosítási támogatással.

Az orvosi vényen szerepelnie kell a felíró orvos nevének, az orvos szakképesítésének, az orvos munkahelye megnevezésének, címének és telefonszámának, a kilencjegyű azonosítónak.

A recepten az orvos számítógéppel vagy kézzel tölti ki a beteg nevét, lakcímét, születési dátumát.

A TAJ- számot is feltünteti, ami a társadalombiztosítási azonosító jelet jelenti, ez alapján lehet a biztosítottat beazonosítani.

A közgyógyellátásban részesülteknek a közgyógyellátási igazolvány számának is szerepelnie kell a recepten.

Nemzetközi egyezmény vagy EU-s állam polgára esetén az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, és a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát és születési évét is fel kell tüntetni.

A felírás dátumát is kötelező kitölteni, ettől a dátumtól kezdve 3 hónapig érvényes a recept.

Ha szakorvosi javaslat alapján jár társadalombiztosítási támogatás a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz árához, akkor a szakorvos pecsétszámát, a szakorvosi javaslat keltét is fel kell tüntetni a vényen.

A recepten a BNO kódot is köteles a felíró orvos feltüntetni, ami a betegségek nemzetközi osztályozásának kódját jelenti.

Az orvos feltünteti a gyógyszer nevét, a gyógyszerformát (tabletta, kapszula, injekció, kenőcs, krém, oldat, kúp) a rendelt gyógyszer darabszámát arab számmal és betűvel latinul, valamint a pontos adagolást, alkalmazást.

A beteg aláírása, a gyógyszert kiváltó aláírása valamint az orvos pecsétje és aláírása elengedhetetlen része az orvosi vénynek.

A gyógyszert nemcsak a biztosított válthatja ki, hanem 14 éven felüli családtagja is, ezért szükséges a gyógyszert kiváltónak ezt külön aláírásával igazolni.

A gyógyszerekhez és a gyógyászati segédeszközökhöz nyújtott társadalombiztosítás támogatás különböző mértékű, ezért az orvos a vényen a betegség vagy egyéb szabályok alapján feltünteti a jogcímet. Ez lehet normatív, egyedi támogatás, HM, közgyógyellátás, Eü. kiemelt, Eü. emelt és teljes ár. A vényen jelzi, hogy a gyógyszer nem helyettesíthető. Ha az orvos ezt a rubrikát nem jelöli be, akkor a gyógyszerész felajánlja a biztosítottnak a kedvezőbb árú, a GYEMSZI által egymással egyenértékűnek és helyettesítőnek minősített gyógyszereket.

Amennyiben az orvos a vényen a beteg lakcímét, a TAJ számot vagy a születési időt nem tüntette fel, a gyógyszerésznek joga van azt pótolni, a beteg által bemutatott igazolványok alapján.

 

 

Facebook

OLDALTÉRKÉP